Mali Oglasi 459 User(s) Online 0 (0) Logged in Menadzer Kompanija
Korisničko ime
Lozinka
Pretraživanje oglasa
Grupa oglasa
Tip oglasa
Oglas važi za grad
Oglasi sadrže sve riječi:
Oglasi sadrže neku od riječi:
Oglasi sadrže broj telefona:
Oglasi sadrže sliku: 
Oglasi sadrže video: 
Oglasi sadrže mapu: 
Komercijalni oglasi

NAPOMENA:
Komercijalni oglas (reklamu) možete slati na CD-u ili na e-mail adresu » kao CorelDraw CDR fajl (obavezno fontovi pretvoreni u krivulje) ili JPG odnosno TIF format minimalno 225 dpi (tačaka po inču).

Reklame na unutrašnjim stranama

Popust na broj izlazaka


strana širina/visina (mm) cijena (KM) cijena (€)
1/1 250x350 338.00
1/2 250x174 200.00
1/2 124x350 200.00
1/3 250x116 138.00
1/3 82x350 138.00
1/4 124x174 126.00
1/4 250x95 126.00
1/6 82x174 108.00
1/8 124x86, 82x114 90.00
1/16 124x43 66.00
1/18 82x56 48.00
1/24 82x43, 40x88 36.00
Ostale dimenzije
40x38 17.00
40x55 28.00
82x77 60.00
Dvije stranice (duplerica) 420.00
Reklamni prostor visine 1 cm u jednom stupcu 5.00
Umetanje letka u jedan štampani broj po jednom primjerku 0.09 0.05
U cijenu nije uračunat porez od 17% (PDV).

Uplate možete izvršiti na naše žiro račune:
SBERBANK A.D. Banja Luka
KM: 5672411100041361
Devizni: (uputstvo za placanje)
brojeva popust
4 broja 5%
8 brojeva 10%
16 brojeva 12%
25 brojeva 15%
50 brojeva 20%

Naslovna i zadnja strana

Reklamni prostor na naslovnoj i zadnjoj podijeljen je na reklamne module veličine 40x35 mm

           
           
           
           
           
           
           
           

Cijene modula:
Naslovna: 60.00 KM ( €)
Zadnja: 30.00 KM ( €)
 
Zadnja strana:
1/1 - 1160,00 KM (593.35 €)
1/2 - 690,00 KM (352.94 €)
1/4 - 430,00 KM (219.95 €)

NAPOMENE:
  • Izdavač zadržava pravo da u slučaju izmjene formata lista "Mali Oglasi" izvrši proporcionalnu korekciju veličine reklamnog prostora, tako da odnos površina reklamnog prostora u starom i novom formatu lista ostane isti po istoj cijeni.
  • Za komercijalni oglas naručilac se obavezuje da provjeri sadržaj oglasa (reklame) prije prve objave ili nakon prvog objavljivanja oglasa. U slučaju uzastopnog ponavljanja greške, redakcija ne priznaje više od jedne reklamacije!
  • © 2010, Menadžer Kompanija d.o.o. Sva prava zadržana.