Mali Oglasi 383 User(s) Online 0 (0) Logged in Menadzer Kompanija
Korisničko ime
Lozinka
Pretraživanje oglasa
Grupa oglasa
Tip oglasa
Oglas važi za grad
Oglasi sadrže sve riječi:
Oglasi sadrže neku od riječi:
Oglasi sadrže broj telefona:
Oglasi sadrže sliku: 
Oglasi sadrže video: 
Oglasi sadrže mapu: 
SMS Usluge
Primjer izgleda
vaših oglasa u štampanom izdanju

Besplatnim malim oglasom ne smatraju se oglasi iz rubrika: nekretnine, usluge i lični kontakti.
U zavisnosti od toga da li se rubrika vašeg oglasa nalazi na kolor ili crno-bijeloj stranici vaš oglas će biti štampan u boji ili crno-bijelo.

Za vaš istaknuti oglas iz besplatnih kategorija za jednu objavu upišite:
Bo i zatim tekst vašeg oglasa. Dužina ovog teksta ne smije da prelazi 160 slovnih mjesta (15-20 riječi) s tim da ne koristite skraćenice i obavezno koristite razmake između riječi i zareza. Nakon unosa teksta oglasa poruku pošaljite na broj 065 1303. Cijena oglasa je 0,55 KM (cijena sa PDV-om).

Za vaš plaćeni oglas ili premium oglas iz besplatnih kategorija upišite:
Po i zatim tekst vašeg oglasa. Nakon ovog unosa poruku pošaljite na broj 065 1303. Cijena oglasa je 2,20 KM (cijena sa PDV-om).

Nakon što ste poslali oglas (korišćenjem Bo ili Po ključne riječi), sa naše strane ćete dobiti poruku sa obavještenjem da je vaš oglas primljen. U poruci se nalazi i šifra vašeg oglasa. U slučaju da imate dodatna pitanja od vas će biti tražena šifra oglasa i jedino je ova šifra osnova za reklamacije!

U istoj poruci biće vam ponuđena usluga posebnog isticanja vašeg oglasa.
  • Za vaš istaknuti oglas u okviru upišite: Uo i zatim šifru vašeg oglasa. Nakon ovog unosa poruku pošaljite na broj 065 1303. Cijena oglasa je 1,65 KM (cijena sa PDV-om).
  • Za vaš istaknuti oglas u boji upišite: No i zatim šifru vašeg oglasa. Nakon ovog unosa poruku pošaljite na broj 065 1303. Cijena oglasa je 1,65 KM (cijena sa PDV-om).
Za vaš premium foto oglas upišite:
Kreirajte MMS poruku, upišite tekst vašeg oglasa do 15 riječi i zajedno sa jednom prikačenom fotografijom pošaljite na broj 065 1303. Cijena oglasa je 6,60 KM (cijena sa PDV-om).

Za vaš istaknuti oglas iz besplatnih kategorija za više objava upišite:
4o ili 8o i zatim tekst vašeg oglasa. Dužina ovog teksta ne smije da prelazi 160 slovnih mjesta (15-20 riječi) s tim da ne koristite skraćenice i obavezno koristite razmake između riječi i zareza. Nakon unosa teksta oglasa poruku pošaljite na broj 065 1303. Cijene oglasa sa PDV-om su 4o - 0,88 KM (oglas izlazi 15 dana) i 8o - 1,65 KM (oglas izlazi mjesec dana).

Samo za M:TEL korisnike: inicjalna poruka se naplaćuje po standardnom cjenovniku operatera (SMS - 0.09KM; MMS - 0.11 KM; PDV uračunat u cijenu).

Korištenjem servisa, saglasni ste da povremeno dobijate
obavijesti promotivnog karaktera.

Važno:
Unoseći kodove: bo, po, uo, no, 4o i 8o (o je uvijek slovo, a ne broj)
Prilikom slanja Vaših oglasa putem VAS SMS-a servisa na broj 065/1303, molimo vas da ne korisitite slova č ć ž š đ jer vaš oglas neće biti primljen. Umjesto navedenih znakova dovoljno je da upišete c c z s dj.

Pri obradi vašeg oglasa važe sljedeća pravila pri određivanju broja telefona koji će biti objavljen:
  • Ukoliko na kraju teksta oglasa niste naveli broj telefona biće štampan broj sa koga ste poslali poruku.
  • U slučaju da je na kraju poruke naveden jedan ili više brojeva telefona, broj sa koga je poslata poruka biti će dodan tekstu oglasa pri štampi.


NAPOMENA:
  1. Redakcija zadržava pravo da izvrši korekturu oglasa po usvojenim redakcijskim pravilima bez promjene osnovnog smisla oglasa!
  2. Oglasi koji nisu u skladu sa zakonom i uređivačkom politikom neće biti objavljeni!
  3. Izdavač nije odgovoran za sadržaj, kvalitet, tačnost i učinjenu uslugu koja je data putem oglasa!
Za dodatne informacije u vezi sa oglašavanjem putem SMS poruka možete nam pisati na e-mail adresu: info@menadzer.com
© 2010, Menadžer Kompanija d.o.o. Sva prava zadržana.