Mali Oglasi 9 User(s) Online 0 (0) Logged in Menadzer Kompanija
Korisničko ime
Lozinka
Pretraživanje oglasa
Grupa oglasa
Tip oglasa
Oglas važi za grad
Oglasi sadrže sve riječi:
Oglasi sadrže neku od riječi:
Oglasi sadrže broj telefona:
Oglasi sadrže sliku: 
Oglasi sadrže video: 
Oglasi sadrže mapu: 
Šta je mali oglas?
BESPLATNI MALI OGLAS

Besplatni mali oglas je oglas kojim fizičko lice
prodaje, kupuje, mijenja, nudi ili traži robu i sl
.


Agencije, firme, preduzetnici i svi koji oglašavaju radi ostvarivanja profita (trgovci, preprodavači, samostalni preduzetnici...) plaćaju oglase po važećem cjenovniku.

NAPOMENA REDAKCIJE
Oglasi koji nisu u skladu sa zakonom i
uređivačkom politikom neće biti objavljeni.

Za istinitost objavljenih oglasa, vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, dizajn itd. koji se donose i koriste u oglasu kao i kvalitet roba i usluga koje se oglašavaju, odgovara NARUČILAC/OGLAŠIVAČ.


Tačnost tekstova i sadržaja u komercijalnim oglasima
provjerite prilikom prve objave.

U slučaju uzastopnog ponavljanja greške,
neće se priznati više od jedne reklamacije.

Redakcija zadržava pravo korekture malih oglasa.

Redakcija ne snosi odgovornost i troškove nastale zbog
neobjavljenih, pogrešno objavljenih ili pogrešno dostavljenih materijala.
© 2010, Menadžer Kompanija d.o.o. Sva prava zadržana.