Mali Oglasi 400 User(s) Online 0 (0) Logged in Menadzer Kompanija
Korisničko ime
Lozinka
Pretraživanje oglasa
Grupa oglasa
Tip oglasa
Oglas važi za grad
Oglasi sadrže sve riječi:
Oglasi sadrže neku od riječi:
Oglasi sadrže broj telefona:
Oglasi sadrže sliku: 
Oglasi sadrže video: 
Oglasi sadrže mapu: 
Štampano izdanje
NAPOMENA: Distribuira se na području Bosne i Hercegovine.

 

Rješenjem Ministarstva informacija RS broj 01-7/95 od 12.01.1995. godine list je upisan u registar javnih glasila pod rednim brojem 90. Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture RS br. 6-01-5028/04 od 12.10.2004. godine preduzeće "Menadžer Kompanija" d.o.o., sa sjedištem u Banjoj Luci, ulica Kralja Alfonsa XIII 49 A upisano je u registar izdavača pod rednim brojem 26.

List Mali Oglasi izlazi subotom.


Današnji oglasi su kombinacija kolor i crno-bijelih stranica formata:
275x388 mm na 48 strana.


Sadržaj Malih Oglasa:

preko 6.000 malih oglasa
preko 200 komercijalnih oglasa
Tiraž: 8.000-10.000 komada


© 2010, Menadžer Kompanija d.o.o. Sva prava zadržana.