Mali Oglasi 44 User(s) Online 0 (0) Logged in Menadzer Kompanija
Korisničko ime
Lozinka
Pretraživanje oglasa
Grupa oglasa
Tip oglasa
Oglas važi za grad
Oglasi sadrže sve riječi:
Oglasi sadrže neku od riječi:
Oglasi sadrže broj telefona:
Oglasi sadrže sliku: 
Oglasi sadrže video: 
Oglasi sadrže mapu: 
Kako predati Male Oglase
Svi primljeni oglasi, moraju biti pregledani i odobreni od strane naših operatera. Oglasi koji su primljeni van radnog vremena biće obrađeni sutradan, a oglasi primljeni vikendom (nakon radnog vremena subotom) će biti obrađeni i objavljeni na našim stranicama u ponedjeljak do 09:00 časova.

Oglasi koji nisu u skladu sa zakonom i uređivačkom politikom neće biti objavljeni.

Za istinitost objavljenih oglasa, vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, dizajn itd. koji se donose i koriste u oglasu kao i kvalitet roba i usluga koje se oglašavaju odgovara NARUČILAC/OGLAŠIVAČ.

Tačnost tekstova i sadržaja u komercijalnim oglasima provjerite prilikom prve objave.

U slučaju uzastopnog ponavljanja greške, neće se priznati više od jedne reklamacije.

Redakcija zadržava pravo korekture malih oglasa.

Ne snosimo troškove eventualno nastale zbog neobjavljenih, pogrešno objavljenih ili pogrešno dostavljenih materijala.


© 2010, Menadžer Kompanija d.o.o. Sva prava zadržana.