Mali Oglasi 17 User(s) Online 0 (0) Logged in Menadzer Kompanija
Korisničko ime
Lozinka
Pretraživanje oglasa
Grupa oglasa
Tip oglasa
Oglas važi za grad
Oglasi sadrže sve riječi:
Oglasi sadrže neku od riječi:
Oglasi sadrže broj telefona:
Oglasi sadrže sliku: 
Oglasi sadrže video: 
Oglasi sadrže mapu: 
Kako predati Male Oglase
Posljednji rok prijema oglasa za naredni broj je petak do 10 časova za oglase predane u redakciji Malih oglasa i putem SMS-a. Za oglase poslane preko interneta posljednji rok je petak do 10 časova da bi bili uvršteni u štampano izdanje.

Svi primljeni oglasi, moraju biti pregledani i odobreni od strane naših operatera. Oglasi koji su primljeni van radnog vremena biće obrađeni sutradan, a oglasi primljeni vikendom (nakon radnog vremena subotom) će biti obrađeni i objavljeni na našim stranicama u ponedjeljak do 09:00 časova.

Oglasi koji nisu u skladu sa zakonom i uređivačkom politikom neće biti objavljeni.

Za istinitost objavljenih oglasa, vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, dizajn itd. koji se donose i koriste u oglasu kao i kvalitet roba i usluga koje se oglašavaju u listu "Mali Oglasi", odgovara NARUČILAC/OGLAŠIVAČ.

Tačnost tekstova i sadržaja u komercijalnim oglasima provjerite prilikom prve objave.

U slučaju uzastopnog ponavljanja greške, neće se priznati više od jedne reklamacije.

Redakcija zadržava pravo korekture malih oglasa.

Ne snosimo troškove eventualno nastale zbog neobjavljenih, pogrešno objavljenih ili pogrešno dostavljenih materijala.


Primjer izgleda
vaših oglasa u štampanom izdanju

Besplatnim malim oglasom ne smatraju se oglasi iz rubrika: nekretnine, usluge i lični kontakti.
U zavisnosti od toga da li se rubrika vašeg oglasa nalazi na kolor ili crno-bijeloj stranici vaš oglas će biti štampan u boji ili crno-bijelo.

Za M:TEL korisnike

090/500-801

Možete predati jedan istaknuti oglas do 20 riječi po pozivu iz besplatnih kategorija oglasa.
Cijena 0.20 KM po pozivu. PDV nije uračunat u cijenu.

090/520-803

Možete predati jedan istaknuti oglas iz besplatnih kategorija po pozivu - izlazi mjesec dana ili jedan istaknuti oglas u okviru za jednu objavu ili jedan istaknuti oglas u boji za jednu objavu.
Cijena 1.30 KM po pozivu. PDV nije uračunat u cijenu.

090/570-804

Možete predati do deset istaknutih oglasa iz besplatnih kategorija
(različitog sadržaja, sa istim brojem telefona).
Cijena 1.20 KM po minutu. PDV nije uračunat u cijenu.

090/590-805

Možete predati jedan plaćeni ili jedan premium oglas za besplatne kategorije po pozivu za jednu objavu do 20 riječi.
Cijena 2.60 KM po minutu. PDV nije uračunat u cijenu.

Za sve mreže


051/333-555

Možete predati besplatan mali oglas za jednu objavu iz besplatnih kategorija do 10 riječi.

Svi Vaši oglasi biće i na našim WEB stranama.

Korištenjem servisa, saglasni ste da povremeno dobijate
obavijesti promotivnog karaktera.

Za sve BiH operatere

Za predaju istaknutog oglasa iz besplatnih kategorija ukucajte BO i tekst vašeg oglasa
SMS pošaljite na broj 091 411 906
* cijena oglasa BO - 0.50 KM (cijena bez PDV-a)

Za m:tel korisnike

Za predaju istaknutog oglasa iz besplatnih kategorija ukucajte BO i tekst vašeg oglasa
SMS pošaljite na broj 065 1303
* cijena oglasa BO - 0.55 KM (cijena sa PDV-om)

Za predaju istaknutog oglasa iz plaćenih kategorija ukucajte PO i tekst vašeg oglasa
SMS pošaljite na broj 065 1303
* cijena oglasa PO - 2.20 KM (cijena sa PDV-om)

Za područje Srbije

Preko MT:S* mreže
Za predaju malih oglasa iz svih rubrika
ukucajte BO i tekst vašeg oglasa
SMS pošaljite na broj 1041
* cijena oglasa - 5 DIN + PDV

Za područje Hrvatske

Preko svih mreža
Ukucajte PO i tekst vašeg oglasa
Pošaljite SMS na broj 66467
* cijena oglasa je 3.66 Kuna (cijena sa PDV-om), "O" je slovo O


Važno:
Unoseći kodove: bo, po, uo, no, 4o i 8o (o je uvijek slovo, a ne broj)
Prilikom slanja Vaših oglasa putem VAS SMS-a servisa, molimo vas da ne korisitite slova č ć ž š đ jer vaš oglas neće biti primljen. Umjesto navedenih znakova dovoljno je da upišete c c z s dj.

Pri obradi vašeg oglasa važe sljedeća pravila pri određivanju broja telefona koji će biti objavljen:
  • Ukoliko na kraju teksta oglasa niste naveli broj telefona biće štampan broj sa koga ste poslali poruku.
  • U slučaju da je na kraju poruke naveden jedan ili više brojeva telefona, broj sa koga je poslata poruka biti će dodan tekstu oglasa pri štampi.


  • Bez pristupne šifre možete poslati 5 oglasa do 100 znakova u sve rubrike osim nekretnina, usluga i ličnih kontakata.
  • Sa pristupnom šifrom WEB možete slati oglase u sve rubrike osim nekretnina, usluga i ličnih kontakata do 200 znakova.
Detalje pogledajte na stranici WEB pristupna šifra

Vaš oglas predan putem interneta pojaviće se u sljedećem štampanom izdanju, a u roku od 1 sat biće objavljen na internetu, te dostupan korisnicima SMS servisa "Info-M Oglasni centar".

U prostorijama "Malih Oglasa" u radno vrijeme.
Banjaluka, Ul. Kralja Alfonsa XIII 49 A

© 2010, Menadžer Kompanija d.o.o. Sva prava zadržana.