Mali Oglasi 33 User(s) Online 0 (0) Logged in Menadzer Kompanija
Korisničko ime
Lozinka
Pretraživanje oglasa
Grupa oglasa
Tip oglasa
Oglas važi za grad
Oglasi sadrže sve riječi:
Oglasi sadrže neku od riječi:
Oglasi sadrže broj telefona:
Oglasi sadrže sliku: 
Oglasi sadrže video: 
Oglasi sadrže mapu: 
Impresum
 

Menadžer Kompanija
je preduzeće za proizvodnju i usluge, osnovano 1994. godine, u privatnom vlasništvu.
Posluje profitabilno i ima jasnu viziju svog razvoja. Strateško opredjeljenje preduzeća se ogleda u stalnoj aktivnosti na praćenju i ulaganju u nove tehnologije u sferi telekomunikacija, štampanih medija i WEB-a, koje omogućavaju brži, efikasniji i jeftiniji prijem, obradu i isporuku informacija za naš www.Info-M.ba oglasni centar. Naša osnovna djelatnost su usluge prijema, obrade i komercijalnog plasiranja informacija, kako za fizička, tako i za pravna lica. VAS SMS i Premium rate usluge su novi pravac u našem razvoju.
Preduzeće je osnivač i izdavač oglasnika "Mali Oglasi" sa zavidnim brojem posjetilaca.
Preduzeće je suvlasnik kompanije Novi Krov d.o.o. iz Beograda, izdavača oglasnika "Krov Oglasi" i "Auto Oglasi", te dva interaktivna WEB izdanja Krov Oglasi i Auto Oglasi.
www.M-production.org objedinjuje aktivnosti u grafičkoj i audio-video produkciji.


Čitajte - predajte Vaš mali oglas.
Besplatan prijem malih oglasa u sve rubrike osim nekretnina, usluga i ličnih kontakata.
Vaš oglas predat putem web-a pojaviće se u sljedećem štampanom izdanju, a u kratkom roku biće postavljen i na web izdanju, te dostupan korisnicima
SMS servisa "Info-M" kao i putem servisa "Zovi i pitaj".

Osnivač i izdavač:
"Menadžer Kompanija", d.o.o.

Banja Luka:
Kralja Alfonsa XIII 49 A

Telefon:
051/333-555

Direktor, Glavni i odgovorni urednik:
Dušan Bastašić
E-mail: info@menadzer.com

Štampa:
NIGD Dnevne nezavisne novine, Banjaluka, BiH

Žiro računi:
SBERBANK A.D. Banja Luka
KM: 5672411100041361
Devizni: (uputstvo za placanje)

Matični broj: 1840258
JIB: 4400937290007
PDV: 400937290007

Komercijalne oglase (reklame) slati na e-mail:
priprema@menadzer.com

Rješenjem Ministarstva informacija broj 01-7/95 od 12.01.1995. godine list je upisan u registar javnih glasila pod rednim brojem 90. Rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture br. 6-01-5028/04 od 12.10.2004. godine preduzeće "Menadžer Kompanija" d.o.o., sa sjedištem u Banjoj Luci, Kralja Alfonsa XIII 49a upisano je u registar izdavača pod rednim brojem 26.
© 2010, Menadžer Kompanija d.o.o. Sva prava zadržana.